WORKBENCH extract loop

serdar ozkubulay

WORKBENCH extract loop
Hi list,

CANDLE Workbench's extract job loops in REFERENTIAL EXTRACT (PGM=KTWEXTRF) step. Do you use it? Do you have any idea?

Thanks

Serdar Sabri Özkubulay
> BT Büyük Sistemler ve Veri Yönetimi Grubu
Müdür Yardýmcýsý

Akbank Genel Müdürlüðü
Sabancý Center 34330, Ýstanbul
Tel: +90 212 270 00 44 / 10310
Faks: +90 212 282 65 75
[login to unmask email]*************************************************************************************


Bu e-posta ve muhtemel eklerinde verilen bilgiler kiþiye özel ve gizli olup, yalnýzca mesajda belirlenen alýcý ile ilgilidir.Size yanlýþlýkla ulaþmýþsa lütfen göndericiye bilgi veriniz, mesajý siliniz ve içeriðini baþka bir kiþiye açýklamayýnýz, herhangi bir ortama kopyalamayýnýz. Bu mesaj aksi sözleþme ile belirtilmedikçe herhangi bir finansal iþlem teklifi, alýmý, satýmý veya herhangi bir havalenin teyidi gibi bankacýlýk iþlemi yapýlmasý amacýný taþýmamaktadýr.Verilen tüm bilgilerin doðruluðu ve bütünlüðünün garantisi verilmemekte olup, önceden bildirilmeksizin deðiþtirilebilecektir.Bu mesajýn içeriði Bankamýzýn resmi görüþlerini yansýtmayabileceðinden Akbank T.A.Þ. hiçbir hukuki sorumluluðu kabul etmez.

---------------------------------------------------------------------------------
Welcome to the IDUG DB2-L list. To unsubscribe, go to the archives and home page at http://www.idugdb2-l.org/archives/db2-l.html. From that page select "Join or Leave the list". The IDUG DB2-L FAQ is at http://www.idugdb2-l.org. The IDUG List Admins can be reached at [login to unmask email] Find out the latest on IDUG conferences at http://conferences.idug.org/index.cfm

Aysel Boncu

WORKBENCH extract loop
(in response to serdar ozkubulay)

Hi ,

We also use candle workbench .
Extract problem occurs usually when your tso region size is small ( Mine is 6144 K and it is ok)
Or workbench system dataset is full (max exe 16 and 100% used) then after compress this dataset I can do extract.

_________________________________________
Aysel BÖNCÜ
* : Bilgisayar -Sistem Destek
* : Tel : 0312 8111800 / 2302
*: Tel SSK : 0312 4352465 - 0312 4587910

--------------------------------------------------------------------------------- Welcome to the IDUG DB2-L list. To unsubscribe, go to the archives and home page at http://www.idugdb2-l.org/archives/db2-l.html. From that page select "Join or Leave the list". The IDUG DB2-L FAQ is at http://www.idugdb2-l.org. The IDUG List Admins can be reached at [login to unmask email] Find out the latest on IDUG conferences at http://conferences.idug.org/index.cfm --------------------------------------------------------------------------------- Welcome to the IDUG DB2-L list. To unsubscribe, go to the archives and home page at http://www.idugdb2-l.org/archives/db2-l.html. From that page select "Join or Leave the list". The IDUG DB2-L FAQ is at http://www.idugdb2-l.org. The IDUG List Admins can be reached at [login to unmask email] Find out the latest on IDUG conferences at http://conferences.idug.org/index.cfm

---------------------------------------------------------------------------------
Welcome to the IDUG DB2-L list. To unsubscribe, go to the archives and home page at http://www.idugdb2-l.org/archives/db2-l.html. From that page select "Join or Leave the list". The IDUG DB2-L FAQ is at http://www.idugdb2-l.org. The IDUG List Admins can be reached at [login to unmask email] Find out the latest on IDUG conferences at http://conferences.idug.org/index.cfm